Budite slobodni kontaktirati nas.

Broj telefona;
033 428 525
033 416 656 i fax 033 416 656
061 248 218, 061 248 219
Mail: sbandic@bih.net.ba
mtv.igman@bih.net.ba
adresa:
MTV Igman
Novo Naselje 1 . 71243 Pazarić, Sarajevo
Bosna i Hercegovina